Klassenouders

Klassenouders

Aan het begin van ieder cursusjaar worden in iedere groep één of twee klassenouders gekozen. Ouders kunnen zich hiervoor middels het ouderhulpformulier opgeven. Alle activiteiten van klassenouders gebeuren op initiatief van de groepsleerkracht. De tijd die het klassenouderschap vergt kan per groep sterk verschillen en omvat de volgende taken:

  • assisteren bij voorkomende groepsactiviteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, schoolreizen, verjaardag leerkrachten, excursies, etc.;
  • het vragen van ouders die assisteren bij verschillende activiteiten;
  • ‘doorgeefluik’ zijn tussen ouders en leerkracht als het gaat over organisatorische zaken met betrekking tot de groep en/of school.