Groep 1 en 2

Groep 1 en 2

De eerste stap op school is voor elke kind een belangrijke gebeurtenis. Op onze school zijn ook in de kleuterbouw homogene groepen. De vierjarigen worden opgevangen in een eigen eerste groep. Dat biedt de jongste kleuters een veilige start voor hun schoolloopbaan. In groep 1 en groep 2 is de dagindeling hetzelfde. Er wordt gewerkt vanuit projecten die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen (het ‘eigen ik’ of ‘de kinderboerderij’). De dag wordt altijd begonnen met een kringgesprek. Hierna wordt er gewerkt en gegymd. Werken vindt plaats in hoeken. Ieder kind maakt een keuze voor een hoek vanuit zijn eigen interesse. Dit verhoogt de intrinsieke motivatie waardoor leerervaringen beter beklijven. Vanaf groep 2 wordt geleidelijk toegewerkt naar de overstap van spelend leren naar schools leren in groep 3. In de middag werken de kinderen aan het leercircuit. De nadruk ligt hier op werkjes die de cognitieve en motorische ontwikkeling stimuleren. Vanaf maart wordt aandacht besteed aan het ‘leren lezen’ m.b.v. de methode ‘Veilig leren lezen’ kern 1.

In de groepen 1-2 geven we aandacht aan:
  • aanvankelijk lezen, door o.a. zelf vertellen, luisteren naar voorlezen en naar elkaar, uitleg begrijpen, samen praten tijdens het spelen, begin van letterherkenning;
  • aanvankelijk rekenen,door o.a. puzzels, tel- en denkspelletjes;
  • de fijne en grove motorische ontwikkeling, door o.a. kleutergymnastiek in een eigen speellokaal met speciale kleutermaterialen, buiten spelen, schilderen en tekenen;
  • sociale ontwikkeling, door o.a. leren omgaan met elkaar, wachten, netjes omgaan met materiaal en je aan regels houden;
  • muzikale ontwikkeling, door o.a. het leren van liedjes, ritme, het herkennen van geluiden en kennismaken met muziekinstrumenten;
  • creatieve ontwikkeling, door o.a. stimuleren van fantasie in spel, werken met verschillende kleuren, vormen en materialen en het bevorderen van het creatieve denken.
Buitenspelen is in de kleuterperiode een belangrijke activiteit. Bij mooi weer wordt het speellokaal dan ook altijd ingewisseld voor het schoolplein. Met karren, wagens, ballen, fietsen kunnen de kinderen op het eigen kleuterplein spelen. Voor de zandbak zijn er scheppen, emmers, enzovoort.