Groep 1 en 2

Groep 1 en 2

De eerste stap op school is voor elke kind een belangrijke maar ook spannende gebeurtenis. Op onze school zijn in de kleuterbouw heterogene groepen. De vierjarigen worden opgevangen in een eigen eerste groep. Dat biedt de jongste kleuters een veilige start voor hun schoolloopbaan. Spelen staat centraal in de groepen 1 en 2. Al spelend leren de kinderen te communiceren, zich te verplaatsen in een ander en om te gaan met situaties en emoties. Daarnaast ontwikkelen ze de voorbereidende vaardigheden voor hun verdere basisschool loopbaan.  

In groep 1 en groep 2 wordt gewerkt vanuit projecten van de “kleuteruniversiteit”. Dit zijn thematische projecten op basis van (prenten)boeken die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Alle doelen/leerlijnen voor de groepen 1 en 2 komen in 2 jaar aanbod.

De dag wordt begonnen met een kringactiviteit waarbij meestal het thema van de kleuteruniversiteit centraal staat. Hierna wordt er gewerkt en gegymd. Werken vindt plaats in hoeken. Ieder kind maakt een keuze voor een hoek vanuit zijn eigen interesse. Dit verhoogt de intrinsieke motivatie waardoor leerervaringen beter beklijven. Vanaf groep 2 wordt geleidelijk toegewerkt naar de overstap van spelend leren naar schools leren. In groep 3 en krijgen de kinderen een kleine weektaak die bestaat uit twee of drie opdrachten die zij die week moeten uitvoeren . Zij mogen zelf beslissen wanneer zij deze opdracht dan gaan doen.
In de groepen 1-2 geven we aandacht aan: * aanvankelijk lezen, door o.a. zelf vertellen, luisteren naar voorlezen en naar elkaar, uitleg begrijpen, samen praten tijdens het spelen, begin van letterherkenning; * aanvankelijk rekenen, door o.a. puzzels, tel- en denkspelletjes; * de fijne en grove motorische ontwikkeling, door o.a. kleutergymnastiek in een eigen speellokaal met speciale kleutermaterialen, buitenspelen, schilderen en tekenen; * sociale ontwikkeling, door o.a. leren omgaan met elkaar, wachten, netjes omgaan met materiaal en je aan regels houden; 
*   
muzikale ontwikkeling, door o.a. het leren van liedjes, ritme, het herkennen van geluiden en kennismaken met muziekinstrumenten; * creatieve ontwikkeling, door o.a. stimuleren van fantasie in spel, werken met verschillende kleuren, vormen en materialen en het bevorderen van het creatieve denken;

 

Ook krijgen de kinderen wekelijks een ‘Grej of the day’ mee naar huis: een raadsel waar ze zelf het antwoord op moeten zoeken. De dag daarna volgt een micro les van de leerkracht over dat onderwerp. 

Buitenspelen is in de kleuterperiode een belangrijke activiteit. Bij mooi weer wordt het speellokaal dan ook altijd ingewisseld voor het schoolplein. Met karren, wagens, ballen, fietsen kunnen de kinderen op het eigen kleuterplein spelen. Voor de zandbak zijn er scheppen, emmers, enzovoort.