School

Om te kunnen leren hebben kinderen kennis en vaardigheden nodig; cognitieve vaardigheden, maar ook vaardigheden in de omgang met elkaar en in de samenleving.
Ons team van jong en oud helpt de kinderen om deze kennis en vaardigheden te verwerven en te helpen waar nodig. ‘Samen’ is een belangrijk kernwoord.

Leuk weetje: 
De naam van de school verwijst naar een boomgaard die eens lag op de plek waar de school lange tijd gevestigd is geweest.