Groep 5 en 6

Groep 5

Technisch lezen blijft ook in groep 5 belangrijk. Bij het schrijven wordt verder doorgegaan op spelling. De spellingsregels blijven tot en met groep 8 belangrijk en dit onderwerp komt dan ook regelmatig aan de orde, vooral de open en gesloten lettergrepen (‘kopen’ en ‘koppen’). Ieder kind houdt een spreekbeurt en een boekenbeurt.


De kinderen leren bewerkingen tot het getal 10.000. Zij automatiseren de tafels van 1-10.


Voor het eerst staan aardrijkskunde en geschiedenis op het lesprogramma. De onderwerpen in deze lessen sluiten aan bij de leefwereld van de kinderen. Vanaf deze groep krijgen de kinderen ook wekelijks huiswerk voor dictee.


Groep 6

Groep 6 is nu echt een bovenbouw groep. De kinderen krijgen meer zelfstandigheid en  verantwoordelijkheid voor taken in de groep en het huiswerk. Zij leren het werk beter te plannen en nog meer zelfstandig zorg te dragen voor de uitvoering van hun weektaak. 


In groep 6 houden ze zich bezig met rekenen, spelling,  taal, begrijpend lezen via Nieuwsbegrip, Engels, IPC, schrijven, topografie (Nederland), muziek en natuurlijk gymmen. Aan het eind van groep 6 hebben de meeste kinderen het technisch leesproces afgerond.

Bij spelling wordt een begin gemaakt aan werkwoordspelling. Bij het rekenen wordt er gerekend tot 100.000 en komen de onderdelen cijferend rekenen, rekenen met geld, breuken, kommagetallen en meten aan de orde.


Eén keer per week/twee weken  krijgen de kinderen huiswerk mee. 

Verder houden de kinderen een spreekbeurt (dit om het presenteren voor de klas te bevorderen). 


Bij de indeling van het dagprogramma is rekening gehouden met afwisseling van activiteiten: tijd voor werken, maar ook voor plezier.