Aannamebeleid nieuwe leerlingen

Aanmeldprocedure vanaf januari 2024  

Om een goede keuze te maken voor de toekomstige school van uw kind ontvangt onze schoolleider u graag op school voor een eerste kennismaking. In een persoonlijk gesprek krijgt u informatie over de Bongerd, kunt u al uw vragen voorleggen en wordt u geïnformeerd over de inschrijfprocedure.
Is uw kind jonger dan drie jaar dan kunt u bij belangstelling voor de Bongerd uw kind opgeven voor de interesselijst. 
Vanaf 3 jaar kunt u uw kind aanmelden dmv het inschrijfformulier. 
Voor een persoonlijk gesprek met de schoolleider kunt u mailen naar anroozendaal@wereldkidz.nl

 

Aanmeld- en inschrijfprocedure voor kinderen vanaf 3 jaar
Als u, na de kennismaking met de schoolleider, uw kind wilt aanmelden bij de Bongerd dan  ontvangt u het inschrijfformulier. U dient dit inschrijfformulier ondertekend te retourneren. De gegevens worden ingevoerd in ons leerlingadministratiesysteem en uw kind is officieel ingeschreven en u bent verzekerd van plaatsing op de Bongerd. U ontvangt een inschrijfbevestiging per e-mail.

Ongeveer 8 weken voor de start van uw kind op school, neemt de leerkracht contact met u op om een startgesprek te plannen. U krijgt informatie over de groep waarin uw kind komt en er worden wen-afspraken vastgelegd. De leerkracht hoort graag van u of er bijzonderheden zijn betreffende uw kind, zodat de wenperiode zo fijn mogelijk kan verlopen.

Interesse voor de Bongerd voor kinderen jonger dan 3 jaar
Aanmelden mag wettelijk gezien pas als uw kind de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt.
Als u na het bezoeken van de school en gesprek met de schoolleider interesse heeft voor de Bongerd dan ontvangt u het interesseformulier. Wanneer wij deze ingevuld retour hebben ontvangen, bevestigen wij dat uw kind op onze interesselijst staat.

Vanaf de leeftijd van 2 jaar en 9 maanden nemen wij contact met u op
Wilt u uw interesse voor de school omzetten naar een definitieve plaatsing dan ontvangt u van ons het inschrijfformulier.

U dient dit inschrijfformulier ondertekend te retourneren. Wanneer uw kind 3 jaar is wordt uw kind officieel ingeschreven. U bent verzekerd van plaatsing op de Bongerd.

 De inschrijfbevestiging ontvangt u dan per e-mail.

Aanmeldprocedure voor schoolgaande kinderen oftewel ‘zij-instromers’

Bent u op zoek naar een andere school, bv door een verhuizing dan kunt u een afspraak maken met de schoolleider anroozendaal@wereldkidz.nl U kunt kijken of de school bij uw kind past en de schoolleider kan inschatten of de school kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van uw kind. Indien wenselijk wordt er contact opgenomen met de huidige school van uw kind(eren)
Bij plaatsing ontvangt u een inschrijfformulier en na ontvangst van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier wordt de inschrijving van uw kind door ons bevestigd.
De leerkracht neemt contact met u op om wen-afspraken te maken en informatie uit te wisselen.