Groep 3 en 4

Groep 3

In groep 3 beginnen de leerlingen met het echte lees-, schrijf- en rekenonderwijs. De nadruk ligt in dit jaar vooral op lezen. Er wordt doorgegaan met de methode ‘Veilig leren lezen’, kern 2. In het begin staat de ene dag een woord centraal en de volgende dag een letter. In december kunnen de leerlingen een flink aantal woorden, eenvoudige zinnen of een kort verhaaltje lezen. Aan het einde van groep 3 is het aanvankelijk lezen afgesloten. De kinderen kunnen dan alle letters en lettercombinaties lezen. De schrijfmethode is gekoppeld aan de leesmethode. De kinderen leren het woord dat ze lezen ook meteen schrijven in verbonden schrift. Ook in groep 3 gebruiken we voor de Engelse lessen ‘iPocket’.

Bij het rekenonderwijs in groep 3 leren de kinderen optellen, aftrekken en zelfs het begin van vermenigvuldigen en delen met getallen tot 20. Ze kunnen de getallen tot 100 benoemen. In de gebruikte methode is in alle groepen het realistisch rekenen (waarbij handige oplossingsmethoden centraal staan) een belangrijk onderdeel.

In groep 3 begint het gymnastiekonderwijs in de sportzaal. Kinderen in deze groep hebben nog extra behoefte aan beweging. De kinderen spelen dan ook ’s middags tussen de lessen door nog buiten.

Groep 4

Het leesonderwijs in groep 4 is met name gericht op het technisch lezen d.m.v. de methode ‘Estafette’. Elk kind leest op zijn eigen niveau. Daarnaast is ook het begrijpend lezen een belangrijk onderdeel. Er wordt gestart met de taalmethode ‘Taalactief’. Iedere week wordt een woordpakket aangeboden waarbij diverse spellingsregels aan de orde komen. Bij het schrijven worden hoofdletters aangeleerd. Het verbonden schrift vraagt in groep 4 nog veel oefening.

Omdat voor een goed handschrift ook een goede pen belangrijk is, krijgen alle kinderen in groep 4 eenmalig van de school een Stabilo.

In groep 4 werken de kinderen met de tablets van Snappet.

Het rekenonderwijs spitst zich onder andere toe op de bewerkingen (erbij en eraf sommen) tot het getal 100. De leerlingen automatiseren met behulp van het wekelijkse inoefenen de tafels 1 tot en met 6 en de tafel van 10. Ook maken ze kennis met de tafels van 7-9.