Welkomstwoord

Welkom op De Bongerd, de openbare basisschool in Odijk waar elk kind welkom is. De Bongerd stelt zich ten doel om elk kind zijn of haar talent optimaal te laten ontwikkelen en het voldoende toe te rusten om sterk en stevig de wijde wereld in te kunnen stappen na zijn of haar basisschoolperiode.

Samen lerend, doelgericht in beweging! is ons motto. Ons enthousiaste team wil de kinderen voorbereiden op de veranderende toekomst waarbij kritisch leren denken, creativiteit en ICT-geletterdheid steeds belangrijker vaardigheden worden. Bij ons krijgen kinderen vanaf de kleutergroepen Engels en ook besteden wij veel aandacht aan de vakken wereldoriëntatie, bewegingsonderwijs en de creatieve vakken die we thematisch aanbieden. 
Nieuwsgierig? U bent van harte welkom voor een kop koffie en een rondleiding!