Welkomstwoord

Welkom bij de Bongerd! De Bongerd is de openbare basisschool in Odijk. Bij ons op school is ieder kind welkom. Zij worden gezien, erkend en voelen zich gewaardeerd.

De basisschoolperiode is een belangrijke periode in de ontwikkeling van een kind. De Bongerd heeft als doel kinderen goed en stevig voor te bereiden op hun toekomst in onze veranderende maatschappij. De leerling wordt uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen.

Samen leren, doelgericht in beweging! is ons motto. Ons enthousiaste team zorgt ervoor dat kinderen leren leren, leren denken en leren voor het leven. Daarbij komen verschillende vaardigheden aan bod, zoals digitalisering, burgerschap en het ontdekken van hun eigen talenten, wat meer kan zijn dan goed kunnen rekenen of lezen.

Iedereen mag er zijn, iedereen mag zijn wie hij of zij is. Dat maakt de Bongerd, de Bongerd.

(Quotes van kinderen).