Beleid

Welkom op de website van WereldKidz school Bongerd

WereldKidz Bongerd is een openbare basisschool in de dorpskern Odijk. De school biedt een kansrijke leeromgeving voor alle kinderen met grote en kleine talenten. De naam van de school verwijst naar een boomgaard die eens lag op de plek waar de school lange tijd gevestigd is geweest.

WereldKidz Bongerd stelt zich ten doel om elk kind zijn of haar talent optimaal te laten ontwikkelen en het voldoende toe te rusten om sterk en stevig de wijde wereld in te kunnen stappen na zijn of haar basisschoolperiode.

Samen lerend, doelgericht in beweging! is ons motto.