Groep 7 en 8

Groep 7

De eigen zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid voor taken zoals het werk in de groep en het huiswerk worden verder ontwikkeld. Door zelfstandig werken en huiswerk leren de kinderen het werk plannen en zelfstandig zorg te dragen voor de uitvoering van hun weektaak. Nieuw onderdeel in groep 7 is de werkwoordspelling. Daarnaast wordt het rekenen, met name breuken/verhoudingen, procenten, meten en cijferen, verder uitgediept. Bij aardrijkskunde richten we ons op de topografie van Europa. In groep 7 vindt het verkeersexamen plaats.

In deze groep leren de kinderen hoe je een samenvatting maakt en een werkstuk maakt. Ook houdt elke kind een boekbespreking. Dit om ook het leesplezier te bevorderen. Bij de spreekbeurt oefent de leerling zich in het uitdragen van een goed opgebouwd verhaal en het beantwoorden van vragen van klasgenoten.

Bij de indeling van het dagprogramma is rekening gehouden met afwisseling van activiteiten: tijd voor werken, maar ook voor plezier.

Groep 8

In groep 8 worden de leerlingen voorbereid op het voortgezet onderwijs. Verantwoordelijkheid voor het eigen werk wordt meer en meer bij de kinderen zelf gelegd. Speciale aandacht is er voor die vakgebieden, die dat op grond van de ‘Entreetoets’ noodzakelijk maken. Bijzondere aandacht wordt besteed aan woordsoortbenoeming en zinsontleding.

Vier dagen per week krijgen de kinderen huiswerk mee. Ze maken twee werkstukken over verschillende onderwerpen op het gebied van maatschappelijke problematiek, aardrijkskunde, geschiedenis of biologie. Het ligt voor de hand dat hierbij een integratie plaats gaat vinden met de thema’s van IPC. De start van het werkstuk wordt op school gemaakt. Iedere leerling houdt in de klas een spreek- en een boekenbeurt.