Groep 7 en 8

Groep 7

Groep 7 is een belangrijk jaar. De eigen zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid voor taken zoals het werk in de groep en het huiswerk worden verder ontwikkeld. Door zelfstandig werken en huiswerk leren de kinderen het werk plannen en zelfstandig zorg te dragen voor de uitvoering van hun weektaak. 


De kinderen houden zich bezig met rekenen, spelling, werkwoordspelling, taal, begrijpend lezen via Nieuwsbegrip, Engels, IPC, schrijven, topografie (Europa), muziek en natuurlijk gymmen.

Bij spelling is werkwoordspelling een belangrijk onderdeel (‘t kofschip). Bij het rekenen worden de onderdelen breuken/verhoudingen, procenten, meten en cijferend rekenen, verder uitgediept.

In groep 7 vindt ook het verkeersexamen plaats.


Eén keer per week/twee weken  krijgen de kinderen huiswerk mee. 

Verder houden de kinderen een spreekbeurt (dit om het presenteren voor de klas te bevorderen) en maken ze een werkstuk over een bepaald onderwerp.


Bij de indeling van het dagprogramma is rekening gehouden met afwisseling van activiteiten: tijd voor werken, maar ook voor plezier.Groep 8

In groep 8 worden de leerlingen voorbereid op het voortgezet onderwijs. Verantwoordelijkheid voor het eigen werk wordt meer en meer bij de kinderen zelf gelegd. Een eigen mailadres waarop de leerkracht met de kinderen communiceert, is daar een mooi voorbeeld van. Rekenen, spelling, werkwoordspelling, taal, begrijpend lezen via Nieuwsbegrip, Engels, IPC, schrijven, topografie (wereld), muziek en natuurlijk gymmen: ze zijn er maar druk mee in groep 8! De adviezen voor het voortgezet onderwijs worden gegeven en in het voorjaar volgt de eindtoets. De kinderen hebben zich dan al georiënteerd op de school waar ze heen willen gaan na groep 8.
Eén a twee dagen per week krijgen de kinderen huiswerk mee. Ze maken een werkstuk en houden een spreekbeurt. Het ligt voor de hand dat hierbij een integratie plaats gaat vinden met de thema’s van IPC. Ook krijgen de kinderen wekelijks een ‘Grej of the day’ mee naar huis: een raadsel waar ze zelf het antwoord op moeten zoeken. De dag daarna volgt een microles van de leerkracht over dat onderwerp. 

Natuurlijk gaat groep 8 ook op kamp en treden ze op tijdens de afscheidsmusical aan het eind van het schooljaar. Een bijzonder jaar om de basisschooltijd af te sluiten!