Schoolplan

Schoolplan 2016-2020

In januari 2016 hebben wij ons nieuwe schoolplan vastgesteld. In dit schoolplan staan voor de komende jaren de volgende speerpunten centraal:

– 21th century skills

– brede talentontwikkeling

– samenwerken met ouders