Pijlers

Pijlers

Sinds 2010 krijgen de leerlingen op onze school in de groepen 1 t/m 8 Engelse les.

Groepen 1 t/m 4 werken met I-pockets. De aandacht in deze groepen gaat vooral uit naar het op een speelse manier opbouwen van de woordenschat.

De groepen 5 t/m 8 werken met Backpack Gold. Bij deze groepen gaat het steeds meer om het stimuleren van de spreek- en leesvaardigheid.

Zie voor meer informatie over Engels op onze school ook www.earlybirdie.nl

Oudere kinderen leren op jonge leeftijd Engels spreken en de wereld onderzoeken. Zij spelen interactieve games op de pc van henzelf of hun ouders en het wereldwijde web kent weinig geheimen meer voor ze. Onderwijs is haar monopolie positie ten aanzien van solitair leer- en kennisinstituut kwijt. Ons onderwijs kan in deze ontwikkeling niet achterblijven en zal vooral kansen zien om door de toepassing van ICT het onderwijs interessanter, relevanter en effectiever te maken. Onze digitale schoolborden zijn daar een mooi voorbeeld van, maar het ophangen van deze borden op zich is onvoldoende. ICT en de inzet van multimediale technieken vragen een actieve houding en de actieve ontwikkeling van vaardigheden voor alle betrokkenen in het onderwijs.

De komende jaren zullen we op onze school steeds meer aandacht besteden aan de ontwikkeling van vaardigheden die onze leerlingen nodig hebben in deze 21st eeuw.  Meer informatie kunt u hier vinden.