Schooltijden

Schooltijden en Continurooster

Als de kinderen ’s middags niet vrij zijn, zijn ze in een aaneengesloten periode van 8.30 uur tot 14.30 uur op school. Alle kinderen lunchen op school en deze middagpauze van een half uur of drie kwartier (onderbouw) wordt geheel begeleid door de leerkrachten. Dit betekent: een kwartier lunchen in de klas met de eigen leerkracht en daarna een kwartier spelen (binnen of buiten) onder begeleiding van de leerkrachten.
Schooltijden:

Ma, di, do en vrijdag
08.30-14.30 uur
Woensdag 08.30-12.15 uur
Op vrijdag is groep 1 t/m 4 om 12.00 uur uit.