Hulp van de ouders

Hulpouders

Behalve het ‘gewone’ schoolwerk zijn er een aantal taken die het schoolteam niet zonder de hulp van ouders kunnen klaren. Daarom zijn er verschillende werkgroepen in het leven geroepen waarin ouders volop participeren. Aan het begin van ieder cursusjaar krijgen alle ouders een ouderhulpformulier waarop ingevuld kan worden aan welke werkgroepen en/of activiteiten zij willen deelnemen.

De volgende werkgroepen zijn actief:

 • Hoofdluiswerkgroep
 • Kluswerkgroep
 • Sinterklaas – Kerstgroep
 • Versiergroep

Bij de volgende activiteiten kunnen ouders actief zijn

 • Foto’s maken bij vieringen
 • Handenarbeid
 • Hulp bij musical
 • Hulp bij vieringen
 • Klassenouderschap
 • Kopiëren ouderkrant
 • Kopiëren schoolkrant
 • Leesgroepen
 • Organisatie/begeleiding avondvierdaagse
 • Schoolreisje
 • Schoonhouden schoolplein
 • Sporttoernooien
 • Wassen sporttenues